Ons Boswinkel

We houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Sloop

De sloop loopt volgens schema. De sloper Kamphuis heeft alle woningen aan de Burgemeester van Veenlaan, Kotmanlaan, Overijssellaan en Gelderlandstraat voor de bouwvak gesloopt. Ook een deel van de woningen aan de Wethouder Beversstraat is voor de bouwvak gesloopt.

IMG_5568 1
Afsluiting Noordhollandstraat

De komende tijd wordt het warmtenet aangelegd in de wijk. Daarvoor worden delen van straten afgesloten. Er komt een omleiding via de Burgemeester van Veenlaan/Kotmanlaan. Dit wordt aangegeven op omleidingsborden.

De eerste wegafsluiting is begonnen op 10 juli. De laatste wegafsluiting duurt tot 15 september. ‘t Ni-Je Terphoes blijft bereikbaar! Tussen 14 augustus en 15 september is het wijkcentrum alleen niet met de auto te bereiken. Hier vind je de afsluitingen op een kaartje van de wijk.

 

Infrastructuur

NTP is onze partner voor de infrastructuur. Zij zijn begonnen met de werkzaamheden aan de Kotmanlaan en de Overijssellaan. NTP houdt zich vooral bezig met het bouwrijp maken van de grond. Dat betekent dat ze onder andere de bouwwegen en riolering aanleggen. 

Deze werkzaamheden kunnen wat hinder veroorzaken. Dat is natuurlijk vervelend, maar kunnen we niet altijd voorkomen. Bij te veel overlast kun je contact met ons opnemen. 

 

Nieuwbouw

In oktober 2023 start Dura Vermeer met de bouw van de nieuwe woningen. Trebbe, het andere bouwbedrijf, start in 2024.

 

Woningaanbod

Sinds 1 april vind je alle huurwoningen  in Twente op een nieuwe website. Alle woningzoekenden kunnen nu terecht op www.woninghuren.nl. Ook de nieuwe huurwoningen op Boswinkel komen op deze website. 

 

Verhuur nieuwbouw

Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe huurwoningen op woninghuren.nl komen. Zodra hier meer over bekend is laten wij het weten! Wat we al wel vast kunnen melden is dat de woningen via loting worden toegewezen, net als alle andere sociale huurwoningen in Enschede. 

De afgelopen tijd hebben we gesproken met de mensen die terugkeren naar Boswinkel. Dat zijn ongeveer 35 huishoudens. Zij hebben eerst recht op een woning, omdat ze voorheen ook al in de wijk woonden. De overige woningen komen in de ‘gewone’ verhuur en worden dus via loting toegewezen. 

 

Koopwoningen

De verkoop van de eengezinswoningen is inmiddels gestart. Er zijn nog een aantal woningen te koop aan de Wethouder Beversstraat. Deze woningen worden gebouwd door Trebbe. Meer hierover vind je op www.stekenschede.nl

De verkoop van de 18 appartementen op de hoek van de Utrechtlaan en de Noordhollandstraat start naar verwachting rond oktober 2023. De appartementen worden gebouwd door Dura Vermeer. Meer informatie over de appartementen is te vinden op www.aanhetpark-boswinkel.nl.

 

Wijkkrant De Wester

Sinds februari heeft Enschede-West een nieuwe wijkkrant! Hierin lees je elke maand het laatste nieuws over Enschede-West. Ook daar vind je af en toe updates over de sloop en nieuwbouw op Boswinkel. De krant heet De Wester en je kunt de krant hier teruglezen: www.wijkkranten.nl

 

Contact

Vragen? Michelle kan je helpen tijdens het spreekuur in ‘t Ni-je Terphoes (Noordhollandstraat 4). Michelle zit daar elke maandagmiddag van 13.00 – 14.00 uur klaar om je vragen te beantwoorden. Je kunt ons uiteraard ook mailen of bellen: boswinkel@onshuis.com/053 48 48 966.